Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 15-04-2015 r.

Wstęp

BlogHub.pl to serwis internetowy pośredniczący pomiędzy witrynami typu blog internetowy a czytelnikami. Pośrednictwo odbywa się na zasadzie importu danych z kanałów RSS wspomnianych blogów i prezentowania tychże treści na stronie BlogHub.pl.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BlogHub.pl.
 2. Właścicielem serwisu BlogHub.pl jest firma Webhome z siedzibą w Bydgoszczy (NIP: 9671286620).
 3. Adresem korespondencyjnym jest adres e-mail kontakt@bloghub.pl.

II. Usługi serwisu

 1. Serwis BlogHub.pl przedstawia wpisy z blogów internetowych.
 2. Wpisy i zdjęcia pobierane są z ogólnodostępnych kanałów RSS publikowanych przez w/w blogi internetowe.
 3. Publikacja wpisów z blogów w BlogHub.pl jest bezpłatna.
 4. Dodanie bloga do serwisu BlogHub.pl następuje po zgłoszeniu go przez użytkownika i weryfikacji administratora BlogHub.pl.
 5. Korzystanie z serwisu BlogHub.pl jest bezpłatne.
 6. Zasady publikacji reklam i promowanych wpisów ustalane są indywidualnie na podstawie odrębnych umów.

III. Treść i zdjęcia

 1. Wszelkie treści i zdjęcia należą do ich autorów.
 2. W przypadku wezwania do usunięcia wpisu, zdjęcia lub całego bloga z bazy danych BlogHub.pl zostanie to wykonane w ciągu 48 godzin.
 3. Serwis BlogHub.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia wybranych wpisów z przyczyn prawnych lub technicznych.

IV. Polityka cookies

 1. Serwis BlogHub.pl przechowuje pliki cookies do celów statystycznych oraz podstawowych funkcji serwisu.

V. Polityka prywatności

 1. Serwis BlogHub.pl nie przechowuje danych osobowych swoich użytkowników.
 2. Serwis BlogHub.pl przechowuje dane pobierane z kanałów RSS blogów prezentowanych na niniejszej stronie.
 3. Serwis BlogHub.pl pobiera, skaluje i przechowuje kopie zdjęć z czytników RSS blogów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.